munkank

MUNKÁNK

A nálunk lakó nők teljes biztonságban érezhetik magukat (biztonságos szállás), és komplex programmal nyújtunk számukra segítséget a teljes felépülésükhöz (rehabilitáció), illetve a társadalomba történő visszailleszkedésükhöz (reintegráció).

1. Biztonságos szállás biztosítása

A nálunk lakó nők teljes biztonságban érezhetik magukat védett házunkban, ahol saját szobát kapnak. A védett házban megtapasztalják, milyen egy támogató közösségben élni, hogyan vezessék a háztartást és tartsák tiszteletben egymás életterét. Terveink között szerepel egy második, ún. félutas ház kialakítása, amely tovább segítené a programrésztvevők gyógyulását és nagyban hozzájárulna egy szabadabb, önállóbb életvitel kialakításához. Ide az első évet követően költözhetnének tovább, abban az esetben, ha lakhatásuk még nem megoldott.

2. Rehabilitációs folyamat elősegítése

A programrésztvevők nappali programban vesznek részt, amely hétfőtől péntekig 10 órától 15 óráig tart. E program célja:

  • a múltbéli sérülésekből való gyógyulás
  • függőségekből való felépülés
  • életvezetési készségek fejlesztése (érdekérvényesítés, döntéshozatal, kommunikáció, visszaesés megelőzése, kreatív óra, főzőiskola, stb.)
  • pénzgazdálkodás elsajátítása

Servants  Anonymous  Foundation nemzetközi szervezet (SAF, Kanada) franchise-programmodelljét vettük át és ültettük át magyar környezetbe. A program tananyagát olyan nők írták szakembertek segítségével, akik maguk is áldozatul estek a szexuális célú kizsákmányolásnak. A tananyag, melynek feldolgozása egyéni, illetve csoportfoglalkozások keretében zajlik, e célcsoport speciális felépülési szükségleteinek betöltésére íródott.

A program célja a traumafeldolgozáson túl az, hogy a lányok újra visszatérjenek korábbi életstílusukhoz és megtanulják, hogy mennyire értékesek.

3. Társadalmi reintegráció mentorálása

A programrésztvevőknek segítünk megkezdett tanulmányaik befejezésében és/ vagy álláskeresésben, munkatapasztalat szerzésében. Az órák egy részében megtanulnak néhány olyan készséget, amit későbbiekben, akár a munka világában is hasznosíthatnak, például angol nyelv tanulás, önéletrajz írás. A célunk az, hogy önállóan képesek legyenek elhelyezkedni a munkaerőpiacon és ne váljanak újra kiszolgáltatottá. Azok a nők, akik elvégezték a programot, továbbra is a látókörünkben maradnak és lehetőségük van utógondozásra.

4. Megelőzés és ismeretterjesztés

Főtevékenységeink mellett küldetésünknek tekintjük a prevenció, a bűnmegelőzés területét, illetve a társadalom széleskörű érzékenyítését, az áldozathibáztató szemlélet gyökeres megváltoztatásán keresztül.

A megelőzést és ismeretterjesztést szolgáló tevékenységeinkről bővebben a Projektjeink menüpont alatt, illetve a közösségi média felületeinken olvashatnak.