rolunk

vízió

Azért dolgozunk, hogy a szexuális kizsákmányolás és a prostitúció áldozatává vált nők felépüljenek, visszakapják méltóságukat és a szabadságot, és társadalmunk teljes értékű tagjaként új, önálló életet kezdjenek. Ennek érdekében ingyenesen igénybe vehető biztonságos menedéket (védett házat) és nappali felépülési programot működtetünk.

misszió

Meggyőződésünk, hogy megtartó közösséggel és hosszútávú komplex programmal valódi segítséget nyújthatunk az emberkereskedelem, azon belül a szexuális kizsákmányolás áldozatául esett nők teljeskörű rehabilitációjához és reintegrációjához.

Ennek érdekében ingyenesen igénybe vehető biztonságos menedéket (védett házat) és nappali felépülési programot működtetünk azon túlélő nők számára, akik elszántak abban, hogy életüket újrakezdjék.

További küldetésünknek tekintjük a prevenció, a bűnmegelőzés területét, illetve a társadalom széleskörű érzékenyítését, az áldozathibáztató szemlélet gyökeres megváltoztatásán keresztül.

hitvallás

Meggyőződésünk, hogy megtartó közösséggel és hosszútávú komplex programmal valódi segítséget nyújthatunk az emberkereskedelem, azon belül a szexuális kizsákmányolás áldozatául esett nők teljeskörű rehabilitációjához és reintegrációjához.

Ennek érdekében ingyenesen igénybe vehető biztonságos menedéket (védett házat) és nappali felépülési programot működtetünk azon túlélő nők számára, akik elszántak abban, hogy életüket újrakezdjék.

További küldetésünknek tekintjük a prevenció, a bűnmegelőzés területét, illetve a társadalom széleskörű érzékenyítését, az áldozathibáztató szemlélet gyökeres megváltoztatásán keresztül.

Szervezeti
alapértékeink

Keresztény szervezetként hiszünk az olyan célkitűzés fontosságában, ami a szolgálaton, a személy felépülésén, és a közösségen alapul. Célkitűzésünket a kiválóság hagyománya jellemzi, hiszen a szervezetünkben szolgáló emberek elfogadják a következőket:

 • „[…] élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben” (Mikeás próféta könyve 6,9);
 • a szolgálat a szív állapotát jelenti – keresztény jellemvonás, amit a hegyi beszéd boldogmondásai tükröznek (Máté evangéliuma 5,3-12);
 • a személy felépülése az a változás, amit Isten végez a hívő életében miközben hitélete elmélyül (Pál levele a rómaiakhoz 6,7-8,8).

A közösség a szentek közösségét jelenti, ahol a szolgálóra a következő jellemző:

 • szükség szerint bűnbánó imádsággal fordul Istenhez (Ezsdrás könyve 9,5-15);
 • összefogással teljesíti a szervezet küldetését (Mózes második könyve 36,8-9);
 • elkötelezett az olyan szervezeten belüli helyzetek helyesbítése mellett, amelyek igazságtalansághoz vagy ártalomhoz vezethetnek (Mózes ötödik könyve 21,1-9).

Hiszünk annak a fontosságában, hogy szervezetünkön belül bibliai alapokon nyugvó, tizenkét lépéses megoldási hozzáállást alakítsuk ki. Éppen ezért elkötelezettek vagyunk a szervezetünkben szolgálók formálódásában – nem kizárólag azért, hogy ezzel a személy felépülését és a számadási kötelezettséget segítsük elő, hanem azért is, hogy ezáltal jobban tudjunk viszonyulni a program résztvevőinek hosszú távú felépülési folyamataihoz, amikor a felépülést, valamint a szexuális kizsákmányolásból és / vagy emberkereskedelemből való szabadulást választják.

Hiszünk abban, hogy saját magunk népszerűsítése helyett a névtelenség elvét kell érvényesítenünk és ez által vonzóvá tennünk Isten célját, valamint a szervezet célkitűzéseit és küldetését. Az adatvédelemmel kapcsolatban hisszük, hogy:

 • a felépülés központi kérdése;
 • életminőség szempontjából elengedhetetlen;
 • saját magunk és mások (vezetők, munkatársak, önkéntesek, programban részt vevők, támogatók, stb.) tiszteletét és megbecsülését jelenti.

Hiszünk annak fontosságában, hogy a vezetők élete példaként mutatja be a kapott szolgálói szerepet, az által, hogy először mások szükségével törődnek. Hiszünk abban is, hogy a vezetők maguk is elszámoltathatók az építő beszéd gyakorlatba ültetésének folyamatában – egyrészt a szolgálói formálódásban való részvételen keresztül, másrészt a névtelenség elvének gyakorlásával, továbbá kiemelt szerepet adva a szolgálati elveknek.

Hiszünk közös célkitűzésünkben, ami szolgálaton, a személy felépülésén, és a közösségen alapul, s ezek által – teljes egészében Krisztusra támaszkodva – helyi szinten és nemzetközileg is egységet teremt.

Ugyancsak egységesek vagyunk abban a hitünkben, hogy a jövő lehető legjobb vezetői azok, akik egykoron a program résztvevői voltak. Ezért őket afelé terelgetjük, hogy tiszteletbeli szolgálóvá váljanak a szervezeten belül.

Hiszük, hogy az előrelátó működéshez egy olyan fenntartható szervezetet szükséges létrehozni, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

 • bízik benne, hogy Isten az elhívás után fel is ruház mindennel, amire szükség lesz adott időben;
 • szem előtt tartja a célkitűzéseit és küldetését;
 • együttműködik olyan vállalkozásokkal és csoportokkal, amelyeknek ugyan mások az irányelvei, de ezáltal megvalósítja a jóváhagyás és / vagy társulás nélküli együttműködés elvét;
 • egyértelmű lépések mentén fejleszti a szervezetet és elkötelezi magát közösségi erőfeszítések megvalósulása mellett, hogy ezáltal elérje a pénzügyi fenntarthatóságot a program működése során.

Hiszünk abban, hogy a tisztességes munkahelyi környezet megteremtéséhez és az egyenlőség elvének megvalósításához a következőkre van szükség:

 • szem előtt kell tartani egyrészt a Szentírást és annak hatását az ember becsületére, miközben az igazságra és a szervezet minden szintjén egyenlőségre törekszik, másrészt figyelni szükséges az önzetlenségre és annak szerepére a szolgálatban;
 • az emberi erőforrások tekintetében megfelelően kialakított irányelveket kell alkalmazni – olyan magatartási kódexet és vezérelvet, ami igazságosságosságot és egyenlőséget eredményez;
 • alkalmazni kell a 3:1 arányt, azaz biztosítani kell, hogy a legjobban fizetett alkalmazott bérezése legfeljebb háromszorosa a legalacsonyabb bérezésben részesülő juttatásainak.

Hiszünk a körforgáson alapuló utódlásban, valamint a folyamatos fejlesztésben és mentorálásban a szervezet minden szintjén, hogy ezzel biztos legyen a sikeres utódlás.

A program működésének értékrendje

Hiszünk benne, hogy amikor készek, akkor meg kell adni minden esélyt azoknak, akik szeretnék elkezdeni vagy újrakezdeni a programot, hogy ezzel életmódot válthassanak – akármilyen csekély mértékű is a változás – és megtanulhassanak felelősséget vállalni saját felépülésükért.

Hisszük, hogy a bántalmazott személyek felépülése nem történik könnyen, ezért olyan programokat és szolgáltatásokat dolgozunk ki és alkalmazunk, melyek a program résztvevői számára a hosszú távú felépülésében nyújtanak támogatást. Megtanulunk célzottan türelmet gyakorolni, mialatt arra buzdítjuk a program résztvevőit is, hogy felépülésük során gyakoroljanak ők is türelmet, gyengédséget, könyörületességet, és toleranciát magukkal és másokkal szemben is.

Továbbá, felhívjuk együttműködő partnereink figyelmét is arra a tényre, hogy a személyek felépülése egy hosszú távú folyamat.

Hiszünk abban, hogy a békés és biztonságos légkör megteremti a program sikeréhez szükséges életminőséget a résztvevők számára.

Ezért elköteleztük magunkat arra, hogy biztosítjuk ezt az életminőséget a program résztvevőivel kialakított hosszútávú és őszinte kapcsolatban, valamint gondoskodó közösség kiépítésében és olyan programhelyszínek kialakításában, amelyek biztonságosak és olyan életszínvonalat tükröznek, amit magunknak kívánunk.

Hiszünk a program résztvevőinek rejtett képességeiben, és hogy a tehetséget fel kell fedezni, ezért programot és a szolgáltatásokat a következők figyelembevételével alakítjuk ki:

 • alkalmasságon alapulnak, azaz a program résztvevőinek erősségeire és nem a gyengeségekre összpontosítanak;
 • talpraesettségen alapulnak, azaz a program résztvevőinek sikereire és nem a kudarcok hangsúlyozására összpontosítanak.

A program megvalósítása során a résztvevők személyes és szociális tulajdonságainak fejlesztését elősegítendő, munkavégzéssel kapcsolatos gyakorlati képzést biztosítunk.

Hiszünk abban, hogy a képességeket át kell adni, mert a képességek elsajátítása és sikeres alkalmazása elengedhetetlen ahhoz, hogy a program résztvevői a társadalom eredményes részévé váljanak.

Ezért a program megvalósítása során teret adunk a szakmai és technikai tudás fejlesztésének, valamint bevonjuk a programban részt vevőket munkavégzéssel kapcsolatos gyakorlati képzésekbe és tapasztalatszerzésbe.

Hiszünk abban, hogy a gyereknevelés elveit is át kell adni ahhoz, hogy megállítható legyen a bántalmazás ciklusa a programban részt vevők gyermekeinek életében.

Hiszünk benne, hogy szervezetünk egészséges közösséggé formálódásában – ahol a felnövekvő nemzedéket odafigyeléssel és gonddal nevelik – elengedhetetlen hűnek lenni a szervezet alapértékeihez és meggyőződéseihez. Hisszük azt is, hogy minden megnyilvánulásban törekedni kell a szeretet elvének alkalmazására, a Bibliában (Pál első levele a korinthusiakhoz 13. rész) leírtak szerint.

történetünk

Alapítványunk hivatalos létrejöttét 2001 óta folytatott önkéntes utcai szociális tevékenység előzte meg. Lelki támaszt nyújtottunk az utcán dolgozó lányoknak, meghallgattuk őket és időszakonként apró ajándékokat, ételt-italt vittünk nekik.

A Névtelen Utak Alapítványt 2012-ben hoztuk létre, ekkor vette nyilvántartásba – 11598. sorszám alatt – a Fővárosi Törvényszék. Közhasznú alapítványunk elsődlegesen az emberkereskedelem, ezen belül is a szexuális kizsákmányolás, prostitúció áldozatainak teljeskörű rehabilitációjával és reintegrációjával foglalkozik. További küldetésünknek tekintjük a prevenció, a bűnmegelőzés területét is. Ezen a téren együttműködünk több civil szervezettel és célunk, hogy szélesítsük a szervezetek és különböző egyházak körét, amelyekkel ezt az ügyet közösen képviselhetjük.

A Névtelen Utak Alapítvány a kanadai Servants Anonymous Foundation  program modelljét vette át. Az SA egy keresztény alapokon nyugvó program, amely a világon egy abból a néhány programból, amely a hosszútávú felépülési programjával találkozik a szexuálisan kizsákmányolt nők és gyermekeik szükségeivel. Az SA alapítvány programmodelljét használják Kanadában, az USA-ban, Ázsiában és Európában. 

További információkért látogass el a www.safoundation.com oldalra.
Hálásak vagyunk a tanácsaikért és azért, hogy átvehettük a programukat, amely 70%-os sikerrátával működik. 

További szervezetek világszerte az SA hálózatban:

Görögország: Community House Damaris 
https://www.damaris.gr

Észak-Olaszország: Alba Safehouse & Recovery Program 
https://www.albacommunity.org/recovery-program

Bologna, Olaszország: Vite Transformate 
https://en.vitetrasformate.org

Nepál: 
https://www.ghfnepal.org

kapcsolat

Névtelen Utak Alapítvány
Telefon: +36 70 / 664-9497

Levelezési cím: 1073 Budapest Erzsébet krt. 13.
Email: info@nevtelenutak.com

Adószám: 18293209-1-42

Számlaszámunk: 16200223-10047640 (MagNet Bank) 
IBAN: HU65 1620 0223 1004 7640 0000 0000
S.W.I.F.T. BIC: HBWEHUHB

átláthatóság

A Névtelen Utak Alapítvány közhasznúsági minősítésének bejegyzéséről rendelkező bírósági határozat száma: 7.Pk.60.185/2012/22.

Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 01-01-0011598

Alapító okiratunk, beszámolóink és jelentéseink elérhetők EZEN a gyűjtőoldalon.